Vastuullista sijoitustoimintaa

Vastuullisuus eli ympäristö- ja sosiaalisten asioiden huomioon ottaminen sekä hyvän hallintotavan noudattaminen niin omassa kuin kohdeyhtiöidemmekin liiketoiminnassa on meille tärkeää. Teemme tämän eteen konkreettista työtä: jo potentiaalisia sijoituskohteita arvioidessamme ESG-kysymyksiin (Environmental, Social, Governance) liittyvät uhat ja mahdollisuudet ovat tarkastelussamme, kohdeyhtiöiltämme edellytämme yritysvastuun tuntemista ja hallintaa, ja seuraamme vastuullisuuspolitiikkamme toteutumista. Korkeat liiketoimintaeettiset vaatimukset ja korkeat tuottovaatimukset eivät ole ristiriitaisia tavoitteita.

Pääomasijoittaminen on säädeltyä toimintaa. Olemme Pääomasijoittajat ry:n (FVCA) jäsen sekä vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2013) mukainen rekisteröitymisvelvollinen vaihtoehtorahastojen hoitaja.

Noudatamme sijoittajaraportoinnissamme ja kohdeyritysten arvonmäärityksessä alan kansainvälisiä ohjeistuksia (IPEV Valuation Guidelines, Invest Europe Professional Standards).