Midinvest Management Oy on pienten ja keskisuurten yritysten omistusjärjestelyihin ja kasvun rahoitukseen erikoistunut yksityinen pääomasijoittaja

Midinvest Management Oy pääomarahastoja hallinnoiva yhtiö. Olemme toimineet vuodesta 2001. Midinvest Management Oy on partnereidensa omistama yritys.

Tällä hetkellä hallinnoimme kolmea pääomarahastoa. Viisi aiempaa rahastoa ovat jo edenneet elinkaarensa loppuun ja päättäneet toimikautensa. Sijoittajina rahastoissamme on suomalaisia, pääasiassa institutionaalisia sijoittajia sekä julkisen sektorin toimijoita.

Tiimillämme on runsaasti kokemusta johtamistyöstä teollisuuden eri toimialoilla,  rahoitus- ja yritysjärjestelyiden toteuttamisesta sekä rahastojen hallinnoinnista.

Rahastoissamme on vuodesta 1994 alkaen ollut sijoituksia lähes sadassa yhtiössä. Tällä hetkellä kohdeyhtiöitä on 12.