27.9.2007

TTP-Yhtiöt Oy vahvistaa liiketoimintaansa kolmella yrityskaupalla


IT-, voimalinja- ja voimalaitosrakenteita valmistava keskisuomalainen konepaja TTP-Yhtiöt Oy vahvistaa yrityskaupoilla asemaansa yhtenä alan merkittävimpänä toimijana. Yhtiön liikevaihto kasvaa loppuvuoden aikana toteutettavilla yritysjärjestelyillä lähes 40 miljoonaan euroon.

"Tavoitteena on kasvattaa yhtiötä seuraavina vuosina edelleen niin koti- kuin vientimarkkinoilla", toteaa Midinvest Management Oy:n sijoitusjohtaja ja TTP-Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Helenius.

Yhtiö ostaa Kouvolassa toimivan Steka Oy:n koko osakekannan. Kauppa laajentaa TTP-Yhtiöiden asemaa voima- ja soodakattiloiden paineenalaisten osien valmistukseen ja asennukseen. Sadan työntekijän Steka Oy, jonka vuosiliikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa, siirtyy TTP-Yhtiöiden tytäryhtiöksi 1.10.2007 alkaen. Matti Valli jatkaa Steka Oy:n toimitusjohtajana.

TTP-Yhtiöt Oy ostaa myös ristikkorakenteisia mastoja ja voimalinjapylväitä valmistavan Potila Oy:n teräsrakenneliiketoiminnan 1.10.2007 alkaen. Potilan liikevaihto on kuusi miljoonaa euroa. Liiketoiminta jatkuu Kokemäellä sijaitsevan konepajan tiloissa, ja kaikki noin 30 työntekijää siirtyvät uuden omistajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Potila Oy:n toimitusjohtaja Jukka Salmi siirtyy TTP-Yhtiöt Oy:n palvelukseen myynti- ja projektitehtäviin.

TTP-Yhtiöt Oy ostaa edelleen myös Laukaan Lievestuoreella toimivan KS-Sinkki Oy:n koko osakekannan TMK-Vest Oy:ltä. KS-Sinkki Oy on maamme johtavia kuumasinkityslaitoksia. Sen vuosiliikevaihto on vajaat viisi miljoonaa euroa, henkilöstöä on noin 40. Yhtiö siirtyy TTP-Yhtiöiden tytäryhtiöksi 31.12.2007. Yhtiön toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.1.2008 alkaen Kalevi Tiihonen.

"TTP-Yhtiöt Oy keskittyy strategiansa mukaisesti palvelemaan asiakkaitaan masto-, voimalinja- ja voimalaitosrakenteissa. Steka Oy:n kokemus ja paineastiaosaaminen lisäävät merkittävästi mahdollisuuksiamme tarjota kattilavalmistajille laajempia kokonaisuuksia niin Suomessa kuin ulkomaillakin toteutettaviin projekteihin. Mastoissa ja voimalinjapylväissä Potilan ristikko- ja kulmarautarakenteet täydentävät TTP:n putki- ja palkkirakenteita. Potilan teräsrakenteiden vienti Skandinaviaan ja Baltiaan on jo alkanut. Kuumasinkitys puolestaan on IT- ja voimalinjarakenteissa pääasiallisin pintakäsittelymenetelmä. Nyt ostetut konepajat ja sinkityslaitos tarjoavat siis erinomaisen pohjan liiketoiminnan kehittämiselle", kertoo TTP-Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja Markku Penttilä.

TTP-Yhtiöt Oy:ssä toteutettiin vuodenvaihteessa 2005-2006 yritysjärjestely, jossa pääomasijoittaja Midinvest Management Oy:n hallinnoimat rahastot tulivat mukaan enemmistöosakkaaksi TTP-Yhtiöiden konepajaliiketoimintaan.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Markku Penttilä, TTP-Yhtiöt Oy, 050 313 8064, www.ttp-yhtiot.fi
Sijoitusjohtaja Veli-Matti Helenius, Midinvest Management Oy, 040 864 1281, www.midinvest.fi