Olemme erikoistuneet pienten ja keskisuurten yritysten omistusjärjestelyihin ja kasvun rahoitukseen.

Sijoituksemme ovat oman pääoman ehtoisia osakepääomasijoituksia tai lainainstrumentteja. Teemme sekä enemmistö- että vähemmistösijoituksia.

Sijoitamme yrityksiin, joiden liikevaihto on 1 - 30 milj. euroa. Teemme sijoituksia myös aikaisemman kasvuvaiheen yrityksiin Keski-Suomen alueella.

Odotuksemme sijoituskohteilta:
  • Mahdollisuus arvonnousuun ja taloudelliset menestymisen edellytykset
  • Kasvupotentiaalia orgaanisesti, yritysostojen kautta ja kansainvälistymällä
  • Oma tuote tai palvelu
  • Markkinat laajat tai voimakkaasti kasvavat
  • Kokenut, yrittäjähenkinen ja sitoutunut johto
  • Aikaisemman kasvuvaiheen hankkeissa odotamme, että ensimmäisen asiakas on jo olemassa ja yhtiölle on kertynyt liikevaihtoa.