12.6.2008

Midinvest-rahastot irtautuvat TTP-Yhtiöistä – Liikevaihto nelinkertaistui kolmessa vuodessa


Voimalinja- ja voimalaitosrakenteita valmistavan TTP-yhtiöt Oy:n koko osakekanta on myyty Primaca Group Oy:n johtamalle sinivalkoiselle omistajaryhmälle. Myyjinä toimivat Midinvest Management Oy:n hallinnoimat rahastot, Suurosten perhe ja yrityksen toimiva johto.

Midinvest-rahastot tulivat TTP-yhtiöiden pääomistajaksi v. 2006 alussa toteutetulla yrityskaupalla. Yhtiön liikevaihto kasvoi kolmen vuoden aikana 10 miljoonasta eurosta lähes 40 miljoonaan euroon. Kasvu tapahtui sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta, joita tehtiin Midinvestin omistusaikana neljä kappaletta.

Nyt tehtävä omistusrakenteen muutos tulee mahdollistamaan yrityksen vahvan kasvun ja positiivisen kehityksen jatkumisen myös tulevaisuudessa. Ostajana toimivan Prienergo Oy:n omistajaryhmään kuuluvat Primaca Group Oy sekä mm. Ilkka Brotherus, Curt Lindbom, Veli-Matti Mynttinen, Jyrki Sahala, Suurosten perhe ja yhtiön toimiva johto. Samassa yhteydessä TTP-yhtiöt Oy on myynyt KS-Sinkki Oy:n koko osakekannan Primaca-ryhmään kuuluvalle Aurajoki Oy:lle.

Tehdyt järjestelyt eivät vaikuta TTP-yhtiöiden henkilöstön asemaan tai yritysten operatiiviseen toimintaan. TTP-yhtiöt Oy:n toimitusjohtajana jatkaa Markku Penttilä.

"Midinvest toi TTP-yhtiöiden strategia-, hallitus- ja rahoitustyöskentelyyn juuri sitä asiantuntemusta ja tukea, mitä kasvuyrityksenä todella kipeästi tarvitsimme. Uusi omistaja tuo mukanaan erittäin vankkaa strategista ja teollista osaamista sekä kykyä parantaa kansainvälistymistä", kertoo toimitusjohtaja Markku Penttilä. Moni asiakkaistamme toimii jo nyt Itämeren alueella tai jopa globaalisti, ja meidän tulee kyetä kasvamaan heidän avaintoimittajakseen Skandinavian ja Baltian lisäksi myös Keski- ja Itä-Euroopassa.

"Onnistuimme suuntaamaan perinteisen teräskonepajan strategian kolmessa vuodessa sekä operatiivisin toimenpitein että yritysostoin vahvasti kasvavalle energiasektorille. Yrityksen liikevaihto nelinkertaistui ja kannattavuus kehittyi erittäin myönteisesti, jolloin voi hyvällä mielellä ojentaa viestikapulan uusiin haasteisiin sinivalkoiselle omistajalle", painottaa Midinvest Management Oy:n sijoitusjohtaja Veli-Matti Helenius.

"Omistajaryhmän tavoitteena on edelleen vahvistaa Primacan Energiaryhmän asemaa Suomessa ja ulkomailla. TTP-yhtiöt on tunnettu ja luotettava masto-, voimalinja- ja voimalaitosrakenteiden valmistaja, ja sen tytäryhtiö Steka Oy on vahva osaaja voima- ja soodakattiloiden paineenalaisten osien valmistuksessa ja asennuksessa. Nämä yhtiöt yhdessä Högfors Oy:n venttiilien, HögforsSahala Oy:n lämmönsiirrinten, HögforsGST Oy:n lämmönjakokeskusten ja GaV Group Oy:n painelaitteiden kanssa muodostavat kilpailukykyisen kokonaisuuden, joka pystyy palvelemaan nykyisiä asiakkaitaan entistä monipuolisemmin sekä olemaan myös vahva osaaja kansainvälisessä toiminnassa", kertoo TTP-yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Mynttinen. Lisäksi tavoitteenamme on kehittää ja vahvistaa erityisesti Venäjän liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä.

Lisätietoja antavat:
Midinvest Management Oy, toimitusjohtaja Visa Virtanen, puh 0400-640 237
TTP-Yhtiöt Oy, toimitusjohtaja Markku Penttilä, puh. 050-313 8064
TTP-Yhtiöt Oy, hallituksen puheenjohtaja, Veli-Matti Mynttinen, puh. 050-2895
Aurajoki Oy, hallituksen puheenjohtaja Toni Casagrande, puh. 0400-501 883

TTP-Yhtiöt -konserni on Lievestuoreella, Kannonkoskella, Kokemäellä ja Kouvolassa toimiva hitsattuja teräsrakenteita valmistava ja asentava yhtiö. Päätuotteita ovat IT- ja voimalinjarakenteet sekä voimalaitosrakenteet ja niiden asennukset. Konserniin kuuluvat TTP-Yhtiöt Oy, Steka Oy ja KS-Sinkki Oy. Konsernin budjetoitu liikevaihto vuonna 2008 on noin 40 miljoonaa euroa ja se työllistää 260 henkilöä. (www.ttp-yhtiot.fi)

Aurajoki-konserni on Aurassa, Mikkelissä, Nummelassa, Pirkkalassa, Turussa ja Vaasassa toimiva pintakäsittelypalveluita tarjoava yhtiö. Pinnoitteita ovat kuumasinkitys, sähkösinkitys, hopeointi, niklaus, kromaus, anodisointi ja pulverimaalaus. Konserniin kuuluvat Pricoat Oy, Aurajoki Oy, AuraCoat Oy ja AuraColor Oy. Konsernin budjetoitu liikevaihto vuonna 2008 on noin 33 miljoonaa euroa ja se työllistää 250 henkilöä. (www.aurajoki.fi)

Midinvest Management Oy on pk-yritysten omistusjärjestelyihin ja kasvun rahoittamiseen erikoistunut yksityinen pääomasijoittaja. Hallinnoitavat pääomamme ovat 100 miljoonaa euroa. Toimipisteemme sijaitsevat Jyväskylässä ja Tampereella.(www.midinvest.fi)

Primaca on vuoden 2005 alussa perustettu suoriin omistuksiin keskittynyt yhtiö. Se on erikoistunut pieniin ja keskisuuriin kotimaisiin yritysjärjestelyihin ja toimii asiantuntijana liiketoiminnan kehittämistä ja rahoitusta tarvitsevien yritysten ja suomalaisten pitkäaikaisten omistajien välillä. Yhtiö kehittää yritystä osallistumalla aktiivisesti yrityksen toimintaan yhdessä omistajien ja toimivan johdon kanssa. Primacan omistavat yksityiset henkilöt, joilla on laaja ja monipuolinen liiketoiminnan kokemus. (www.primaca.fi)