7.3.2007

Midinvest-rahastot irtautuivat Doseco Oy:stä


Doseco Oy ja sen henkilöosakkaat ovat lunastaneet pääomasijoittajien osakkeet itselleen.

Doseco on alun perin Säteilyturvakeskuksen (STUK) "spin-off" yritys, joka tuli Jyväskylän Teknologiakeskuksen hautomoyritykseksi vuonna 2002. Yrityksen alkuvaiheessa toiminnan rahoittajiksi tulivat Midinvest Management Oy:n hallinnoimat rahastot sekä Jyväskylän Teknologiakeskus Oy. Rahoittajat toivat yritykseen sijoitusten lisäksi alkavan yrityksen tarvitsemaa tietämystä yritystoiminnasta ja hallitustyöskentelystä. Doseco toimii Innovassa Technopoliksen tiloissa.

Doseco tekee työntekijöiden säteilyturvallisuuteen liittyviä annosmittauksia sekä tavanomaisempien röntgentutkimusten potilasannosten mittauksia. Yritys tarjoaa myös näihin liittyviä asiantuntijapalveluja ja koulutusta. Tyypillisiä asiakkaita ovat säteilylaitteita käyttävät sairaalat ja teollisuus sekä tutkimuslaitokset. Toiminta kattaa lähes kaikki Suomen säteilytyöntekijät.

Dosecon toiminta on vakiintunut ja viidessä vuodessa on saavutettu asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden luottamus, mikä yrityksen käynnistyessä asetettiin tavoitteeksi.

Doseco tekee läheistä yhteistyötä Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratorion kanssa esim. uusien mittausmenetelmien testauksessa. Sen lisäksi viime vuosina on ollut tapana, että suunnilleen yksi pro-gradu tutkielma vuodessa on valmistunut Dosecossa harjoitustyönä tehdyistä aiheista. Dosecon henkilöstö on myös pääosin kiihdytinlaboratorion kasvatteja.

"Ensimmäiset viisi vuotta yhtiön toiminnassa on osoittanut, että tällaisia palveluja voidaan toteuttaa yritysmuotoisesti kestävällä pohjalla", sanoo pääomistaja, toimitusjohtaja Hannu Hyvönen. Doseco on nyt tehdyn osakekaupan jälkeen täysin yksityishenkilöiden omistuksessa.

"Usein ajatellaan, että vain tuoteliiketoiminta on pääomasijoituskelpoista. Dosecon esimerkki osoittaa, että myös palveluliiketoimintaan kannattaa sijoittaa", toteaa sijoitusjohtaja Seppo Sneck Midinvest Management Oy:stä.

"Dosecon toiminta on asettanut tiloillemme erityisvaatimuksia, joihin olemme varautuneet jo suunnitteluvaiheessa", sanoo toimitusjohtaja Jukka Akselin Technopolis JSP Oy:stä.