28.6.2013

Midinvest irtautuu Tikomet Oy:stä


LEHDISTÖTIEDOTE
Julkaistavissa 28.6.2013 klo 16.00

MIDINVEST IRTAUTUU TIKOMET OY:STÄ

Midinvest-rahastot yhdessä yhtiön muiden omistajien kanssa ovat myyneet Tikomet Oy:n koko osakekannan Sponsor Capitalille ja Tikometin johdolle. Kaupan osapuolten yhteisenä tavoitteena on ollut varmistaa nopeasti kasvaneen Tikometin laajentuminen ja investoinnit myös jatkossa.

Tikomet on Euroopan johtava uusiokovametallipulverin valmistaja ja sen liikevaihto vuonna 2012 oli 17,3 miljoonaa euroa. Yhtiö on kasvanut nopeasti oman alansa merkittäväksi toimijaksi tehtyään vuosina 2006-–2008 mittavat investoinnit uuteen tuotantolaitokseen Jyväskylässä, jossa kierrätetään kovametallia sinkkiprosessilla. Tikometilta odotetaan voimakasta kasvua myös jatkossa.

Perusta uusiokovametallipulverin valmistukselle syntyi 1990–luvun puolivälissä, jolloin aloitettiin uusiokovametallipulverin valmistus talvirenkaiden nastatappien raaka-aineeksi. Nykyisin toiminta on laajentunut erittäin kansainväliseksi: valtaosa raaka-aineista hankitaan globaaleilta markkinoilta ja vientimyynnin osuus kokonaistuotannosta on yli 80 %. Tikometin pääasiakkaisiin kuuluu nastojen valmistajien ohella maailman johtavia kovametallituotteiden valmistajia.

Tikometin käyttämä ja osin itse kehittämä sinkkiprosessiteknologia on kustannustehokkain ja ympäristöystävällisin kovametallin kierrätysvaihtoehto. Sinkkiprosessilla valmistetun uusiokovametallipulverin käytöllä asiakkaat saavuttavat merkittäviä säästöjä raaka-ainekustannuksissa kovametallin valmistuksessa ja näiden säästöjen ansiosta sinkkiprosessoidun uusiokovametallipulverin suosio on voimakkaassa kasvussa. Yhtiössä on menossa laajennusinvestointiohjelma, jossa kapasiteettia nostetaan 50 %:lla, koska yhtiön tuotteiden kysynnän kansainvälisillä markkinoilla ennustetaan jatkavan voimakasta kasvuaan.

"Järjestelyllä sitoutetaan toimiva johto ja avainhenkilöt yhtiön kasvustrategian toteuttamiseen sekä mahdollistetaan uudet kasvuinvestoinnit. Näin varmistamme asiakkaillemme laadukkaiden tuotteiden ja palvelujen saatavuuden myös tulevaisuudessa. Menestyvä ja kasvava kansainvälinen yritys pystyy parhaiten tarjoamaan henkilöstölleen hyvän työpaikan jatkossakin", toteaa Tikometin toimitusjohtaja Matti Kurkela.

"Järjestely luo Tikometille erinomaiset edellytykset jatkaa kansainvälistymistään ja kasvuaan sekä vahvistaa kykyä vastata kansainvälisten asiakkaiden tarpeisiin. Tikometin toimiala on mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa, ja omistusjärjestely tarjoaa yhtiölle kapasiteettilaajennusten kautta mahdollisuuksia vahvistaa asemaansa alan kärkiyrityksenä Euroopassa", toteaa Sponsor Capitalin partneri Ari Jokelainen.

"Tikomet on Midinvestin omistusaikana kasvanut voimakkaasti oman toimialansa johtavaksi yritykseksi Euroopassa. Kasvu on ollut mahdollista Jyväskylän tehdasinvestoinnin ja onnistuneen prosessi- ja tuotekehityksen ansiosta. Nyt tehty yrityskauppa luo Tikometille vahvan pohjan jatkaa menestyksekästä kasvutarinaansa", sanoo Midinvest Managementin Senior Advisor Veli-Matti Helenius.

Lisätietoja antavat:

Veli-Matti Helenius, Midinvest Management Oy:n Senior Advisor, puh. +358 40 864 1281, veli-matti.helenius@midinvest.fi

Matti Kurkela, Tikomet Oy:n toimitusjohtaja, puh: +358 40 541 3701, matti.kurkela@tikomet.fi

Ari Jokelainen, Sponsor Capital Oy:n partneri, puh: +358 50 590 6750, ari.jokelainen@sponsor.fi

 

Tikomet Oy:n liikevaihto vuonna 2012 oli noin 17 miljoonaa euroa. Yhtiö sijaitsee Jyväskylässä, ja sillä on 38 työntekijää. Tikomet on kovametallin kierrätykseen sinkkiprosessilla erikoistunut yhtiö ja oman alansa markkina- ja teknologiajohtaja. Viennin osuus yhtiön tuotannosta on yli 80 %. www.tikomet.fi

Midinvest Management Oy on keskisuurten ja pienten yritysten omistusjärjestelyihin ja kasvun rahoittamiseen erikoistunut yksityinen pääomasijoitusyhtiö. Midinvest hallinnoi 70 miljoonan euron pääomia, ja sijoittajina ovat suomalaiset institutionaaliset sijoittajat. Midinvestin hallinnoimissa rahastoissa on tällä hetkellä noin 20 kohdeyhtiötä. www.midinvest.fi

Sponsor Capital on vuonna 1997 perustettu, suomalainen pääomasijoitusyhtiö. Yhtiö tekee ensisijaisesti enemmistösijoituksia kotimaisiin keskisuuriin yrityksiin, joilla on hyvä johto, vakiintunut markkina-asema ja ennakoitava kassavirta. Sponsor Capital toimii vastuullisesti ja pitkäjänteisesti sekä voimakkaan tuloshakuisesti ja uskoo johdon yrittäjäasenteeseen. Sponsorin kautta varoja sijoittavat suuret suomalaiset instituutiot. www.sponsor.fi