10.5.2007

Midinvest irtautui Tuottotiedosta


Midinvest Management Oy:n hallinnoima pääomarahasto Midinvest Fund I Ky on 30.4.2007 allekirjoitetulla kauppakirjalla irtaantunut Tuottotieto Oy:stä. Yhtiön toimintaa jatkavat perustajaosakkaat Hannu Hyyppä ja Vesa Lehtinen.

Tuottotieto Oy on vuonna 1990 perustettu sähköisiin taloushallintopalveluihin erikoistunut yritys, joka tuottaa taloushallinnon prosessiulkoistamiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä asiantuntijapalveluita, toimintamalleja ja työkaluja.

Vuonna 2002 toteutetulla rahoitusjärjestelyllä saavutettiin suunnitellut tavoitteet - Tuottotiedon liikevaihto ja henkilöstömäärä viisinkertaistuivat tilikausien 2002-2007 aikana. Yhteistyö pääomasijoittajan kanssa mahdollisti osaltaan yhtiön kasvun nykyiselle tasolle.

"Sijoittajan näkökulmasta Tuottotiedon menestystarina perustuu asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen, innovatiivisiin palveluratkaisuihin ja selkeään ansaintalogiikkaan. Yrittäjien pitkäjänteinen ja johdonmukainen toiminta on mahdollistanut kannattavan kasvun", kiteyttää sijoitusjohtaja Seppo Sneck Midinvest Management Oy:stä.

Tuottotieto on noussut tilitoimistoalalla nopeasti Suomen 10 suurimman toimijan joukkoon ja on tässä ryhmässä ainoa ilman yritysostoja voimakkaasti kasvava taloushallinnon asiantuntijaorganisaatio.

"Vuosituhannen vaihteessa asetimme tavoitteeksi nopean orgaanisen kasvun. Halusimme määrätietoisesti sähköisten taloushallintopalveluiden asiakkaiksi otollisia - uudenlaisia - organisaatioita, toteuttajiksi oikeita osaajia ja järjestelmiä. Sen vuoksi yritysostot eivät tulleet missään vaiheessa kysymykseen", kertoo palvelutuotekehityksestä vastaava johtaja Hannu Hyyppä.

Lisätietoja:

Midinvest Management Oy
Sijoitusjohtaja Seppo Sneck, 0400 643 803, seppo.sneck@midinvest.fi

Tuottotieto Oy
Hallituksen puheenjohtaja Hannu Hyyppä, 0400 541 679, hannu.hyyppa@tuottotieto.fi
Toimitusjohtaja Vesa Lehtinen, 0400 541 680 , vesa.lehtinen@tuottotieto.fi