21.12.2006

Midinvest irtaantui Komas Oy:stä – CapMan ostaa yhtiön


Pääomasijoitusyhtiö Midinvest Management Oy sekä Komas Oy:n omistajat ovat sopineet Komasin myymisestä CapManin hallinnoimille rahastoille ja yhtiön toimitusjohtajalle Jukka-Pekka Nikulalle. Komas tuottaa konepajateollisuudelle mekaanisia valmistuspalveluja. Kaupan toteutuminen vaatii kilpailuviranomaisten hyväksynnän ja sen odotetaan toteutuvan tammikuussa 2007. Kaupan osapuolet eivät julkista kauppahintaa.

Komas toimittaa valmiita tuotteita, osakokoonpanoja ja yksittäisiä komponentteja metalli-, koneenrakennus-, ajoneuvo- ja puolustusvälineteollisuudelle. Yrityksen asiakkaat toimivat pääasiassa Pohjois- ja Länsi-Euroopassa. Komas perustettiin vuonna 2002, kun yrityksen toimiva johto ja pääomasijoittaja Midinvest Managementin hallinnoimat rahastot ostivat Patria Comas Oy:n liiketoiminnan Patria-konsernilta. Yritysjärjestelyn jälkeen Komasin liikevaihto on orgaanisen kasvun ja useiden yrityskauppojen myötä yli kymmenkertaistunut.

Komasin toiminnot jakautuvat koneistus-, kokoonpano-, hydrauliikka- ja pintakäsittely-yksiköihin. Konsernin liikevaihtoennuste vuodelle 2006 ylittää 90 miljoonaa euroa. Yritys työllistää yhteensä noin 1 000 henkilöä. Komasilla on Suomessa sijaitsevien seitsemän tehtaan lisäksi merkittävä tuotantolaitos Puolassa.

"Komas on hyvä esimerkki siitä, että myös perinteisellä toimialalla toimivasta pk-yrityksestä voi kyvykkään toimitusjohtajan, oikean strategian sekä oikeiden yhteistyökumppaneiden ansiosta kehittyä todellinen kasvuyhtiö", toteaa Midinvest Management Oy:n sijoitusjohtaja Veli-Matti Helenius.

"Midinvest on ollut voimakkaasti panostamassa yhtiömme strategiseen kehittämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Jatkossa CapManin tuomat lisäresurssit ja kansainvälinen verkosto vahvistavat asemaamme markkinoilla ja mahdollistavat strategiamme mukaisen kehittymisen kotimaisesta sopimusvalmistajasta kansainväliseksi järjestelmätoimittajaksi", sanoo Komasin toimitusjohtaja Jukka-Pekka Nikula.

"Asiakkaiden keskittyessä ydinosaamiseensa ulkoistaminen lisääntyy ja mekaanisten valmistuspalvelujen kysyntä kasvaa voimakkaasti. Komas on yksi alan johtavista yrityksistä, joka on Midinvestin sijoitusaikana kehittynyt erinomaisesti sekä liikevaihdolla että kannattavuudella mitattuna. Tulemme yhdessä johdon kanssa edelleen panostamaan Komasin kasvuun ja kannattavuuteen sekä edelleen vahvistamaan yrityksen strategista asemaa", kommentoi CapManin sijoitusjohtaja Jan Mattlin.

Lisätietoja:
Veli-Matti Helenius, sijoitusjohtaja, Midinvest Management Oy + 358 40 864 1281
Jukka-Pekka Nikula, toimitusjohtaja, Komas Oy, puh. +358 50 539 9378
Jan Mattlin, sijoitusjohtaja, CapMan Buyout, puh. +358 9 6155 8327 tai +358 40 508 6406

Midinvest Management Oy

Midinvest Management Oy on yksityinen pääomasijoitusyhtiö, joka on erikoistunut pk-yritysten omistusjärjestelyihin ja kasvun rahoittamiseen. Midinvest hallinnoi 69 miljoonan euron pääomia ja sen palveluksessa on 8 kokenutta sijoitusalan ja liikkeenjohdon ammattilaista. Midinvestin toimipisteet sijaitsevat Jyväskylässä, Lahdessa ja Seinäjoella. www.midinvest.fi

Komas

Komas on voimakkaasti kasvava verkostoitunut ja kansainvälinen konepajateollisuuden järjestelmätoimittaja, jonka toiminta kattaa koneistus-, kokoonpano-, hydrauliikka- ja pintakäsittelypalvelut. Yhtiöllä on seitsemän tuotantolaitosta Suomessa ja yksi Puolassa. www.komas.fi

CapMan

CapMan on Pohjoismaiden johtavia pääomasijoittajia ja hallinnoi noin 2,6 miljardin euron pääomia pohjoismaisissa buyout-, mezzanine-, teknologia-, life science ja kiinteistöpääomarahastoissaan. Jokaisesta sijoitusalueesta vastaa oma sijoitustiimi, ja yhteensä CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Oslossa. Vuonna 1989 perustetulla CapManilla on kattavaa kokemusta rahastojen hallinnoinnista sekä sijoittajien ja yrittäjien kumppanina toimimisesta.

Toistaiseksi CapManin hallinnoimat rahastot ovat sijoittaneet yli 150 pohjoismaiseen yritykseen ja irtautuneet yli 90 yrityksestä. Nykyiseen salkkuun kuuluu yli 60 yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 2,5 miljardia euroa ja yhteenlaskettu henkilöstö noin 17 000. Viimeisimpiä sijoituskohteita ovat suomalainen Maintpartner Oy, tanskalainen ScanJour A/S, ruotsalainen QuickCool AB ja norjalainen InfoCare AS. CapManin ensimmäisen kiinteistöpääomarahaston salkussa on 22 Helsingin seudun toimitilakiinteistöä. CapMan Oyj:n B-osake on listattu Helsingin pörssin päälistalla vuodesta 2001. www.capman.com