8.7.2015

Jynet Oy vahvistaa kilpailuasemaansa kasvavilla infra-rakentamisen markkinoilla


Jyväskylässä toimiva Jynet Oy ja sen tytäryhtiö Jynet Urakointi Oy ovat sähkö-, vesi, - viemäri-, kaukolämpö- ja sähkörakentamiseen sekä niiden huoltoon, kunnossapitoon ja suunnitteluun erikoistunut yksityissomisteinen konserni. Yhtiössä on toteutettu omistusjärjestely, joka mahdollistaa yhtiön pitkän aikavälin kasvustrategian vauhdittamisen.

Pääomasijoittaja Midinvest Management Oy: n hallinnoima Midinvest Oy sekä yritysten kehittämiseen keskittynyt Reef Rescue Oy ovat tulleet omistajaksi ja sijoittajaksi Jynet-konserniin.  Perustajaosakkaat Seppo Auvinen, Pentti Laaksonen ja Mika Penttinen jatkavat myös yhtiön omistajina. Jynetin toimitusjohtajana jatkaa Jenni-Mari Koistinen.

Merkittäviä kasvumahdollisuuksia

Huolimatta rakennusalaa vaivaavasta heikosta suhdannetilanteesta, nähdään infra-rakentamisessa paljon mahdollisuuksia. Sekä sähkön että veden rakentamisessa ja kunnossapidossa on käynnissä mittavia investointihankkeita, joihin Jynetillä on paljon annettavaa.

Pääosin 1970-luvulla rakennettu vesi- ja viemäriverkko on monissa kunnissa elinkaarensa päässä ja saneerausvelka on kasvanut tasolle, joka edellyttää kuntalaisten arjen sujumisen kannalta monissa kunnissa merkittävää investointiohjelmaa. Nykyverkkojen kunnossapito ja huolto syövät enenevässä määrin taloudellisia resursseja ja hankaloittavat kuntalaisten arkea lisääntyneinä jakeluhäiriöinä.

Keskijänniteverkon rakentaminen maahan on myös merkittävä kasvumarkkina. Kaikki keskeiset valtakunnalliset sähköyhtiöt ovat aloittaneet investointiohjelman verkon siirtämiseksi sähköpylväissä, ilmassa kulkevasta keskijänniteverkosta maahan kaivettavaksi kaapeloinniksi. Energiaviraston keräämien tietojen mukaan säävarman sähköverkon rakentaminen tulee vaatimaan noin 7 miljardin euron investoinnit vuoteen 2028 mennessä. Tällä hetkellä maan keskijänniteverkosta on maassa vain noin 20 %. Säävarman verkon rakentamisen vauhdittajana ovat toimineet jatkuvasti lisääntynet, myrskytuhoista aiheutuneet, häiriöt sähkön jakelussa.

"Jynetissä on paljon monipuolista osaamista sähkö-, lämpö- ja vesipuolen infra-rakentamisen alueella.  Hyvä tilauskanta mahdollistaa yrityksen kehittämisen ja toiminnan laajentamisen.  Uskomme, että tekemämme sijoitus mahdollistaa myös asiakaskunnan laajentamisen, sillä markkinoilla tuntuu olevan kysyntää yrityksen palveluille", toteaa Jukka-Pekka Nikula Midinvestistä.

Jynet-konserni työllistää Keski-Suomessa yli 100 henkilöä. Konsernin liikevaihto edellisellä tilikaudella oli 18,1 M€.

Lisätietoja:

Jynet Oy ja JyNet Urakointi Oy
Jenni-Mari Koistinen
​+358 400 848 407

Midinvest Management Oy
Jukka-Pekka Nikula
+358 50 539 9378