21.3.2012

Irtautuminen Buildercom Oy:stä


Buildercom palaa johdon omistukseen

Perustajaosakkaat ja toimiva johto ovat lunastaneet pääomasijoittajat Buildercomista. Midinvest Management Oy:n hallinnoima Midinvest Fund I Ky ja Suomen Teollisuussijoitus Oy:n Start Fund I Ky ovat myyneet omistuksensa Buildercom Oy:stä nyt perustetulle BC Holding Oy:lle. Uuden yhtiön perustajia ovat Buildercomin toimitusjohtaja Matti Luhtanen sekä yhtiön pääomistajat Tuula Pitkänen ja Juha Aspinen.

"Sijoittajien panostus ja mukanaolo ovat mahdollistaneet Buildercomin nousun alansa johtavaksi toimijaksi. Haasteellisen alun jälkeen kiinteistöjen ylläpidon ja rakentamisen tiedonhallinta ovat kehittyneet omaksi toimialaksi. Senaatti Kiinteistöjen tuhannet rakennukset ja projektit ovat jo vuosia olleet Buildercomin palvelussa. Helsingin kaupungille perustetaan enemmän kuin yksi uusi projekti joka työpäivä. Sadoilla asiakkailla on tuhansia kohteita palvelussamme. Käyttäjiä palveluilla on lähes 50.000 yli 7.000 organisaatiosta", toteaa Buildercomin hallituksen puheenjohtaja Juha Aspinen.

"Käynnissä olevan uuden tuotesukupolven käyttöönoton myötä pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin ja kasvattamaan volyymejamme merkittävästi", toteaa toimitusjohtaja Matti Luhtanen. Buildercomin liikevaihto vuonna 2011 oli 2,9 milj. euroa ja palveluksessa on 30 asiantuntijaa Jyväskylässä ja Vantaalla.

"Olemme myös käynnistäneet kansainvälistymishankkeen, jonka myötä pyrimme hyödyntämään Suomessa saatuja kokemuksia suurilla markkinoilla. Kansainvälistymispanostus on ollut kymmenisen prosenttia liikevaihdosta ja tuloksia näyttäisi olevan syntymässä alkaneen tilikauden aikana. Omistusrakenteen keskittäminen mahdollistaa nyt ketterämmän reagoimisen muuttuviin tilanteisiin niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin", kertoo Juha Aspinen.

"Olemme olleet mukana kehittämässä ja rahoittamassa yrityksen kasvua lähes alusta alkaen. Alkuvaiheen kasvun ja kehittämisen aika sitoo pääomia ja toiminnan tasaannuttua yritys kehittyy omalla kassavirrallaan. Pääomasijoittajien rooli sijoituskohteissa on aina määräaikainen ja irtaantuminen liittyy nytkin rahaston elinkaareen. Toivomme Buildercomin menestyvän jo vakiintuneilla kotimaan markkinoilla ja löytävän uusia asiakkuuksia myös kansainvälisiltä markkinoilta", toteaa senior advisor Visa Virtanen Midinvest Management Oy:stä.

Lisätietoja:

Juha Aspinen, Buildercom Oy:n hallituksen puheenjohtaja, puhelin +358 400 643 098, juha.aspinen@buildercom.fi

Visa Virtanen, Midinvest Management Oy, senior advisor, partner, puhelin +358 400 640 237, visa.virtanen@midinvest.fi

Buildercom Oy tarjoaa rakennetun ympäristön ylläpidon ja rakentamisen toiminnanohjausjärjestelmää SaaS palveluna. Asiakaskunta koostuu pääosin julkishallinnon ja yksityissektorin suurista kiinteistönomistajista. Palveluissa on lähes 50.000 käyttäjätunnusta yli76.000 organisaatiosta. Yritys toimii Jyväskylässä ja Vantaalla, henkilöstöä on 30 ja budjetoitu liikevaihto 2012 noin 3,4 miljoonaa euroa. www.buildercom.fi

Midinvest Management Oy on keskisuurten ja pienten yritysten omistusjärjestelyihin ja kasvun rahoittamiseen erikoistunut yksityinen pääomasijoittaja. Midinvest hallinnoi 70 miljoonan euron pääomia ja sijoittajina ovat pääasiallisesti suomalaiset institutionaaliset sijoittajat. Yrityksen toimipisteet sijaitsevat Jyväskylässä ja Tampereella. www.midinvest.fi

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Teollisuussijoitus sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Kohteena ovat kaikki toimialat. Yhtiö sijoittaa yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, enintään puolella sijoitettavasta pääomasta ja omistuksesta. Teollisuussijoituksen sijoitukset ovat yli 690 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi